IyRC2M5OGZXhp90 played 1 times. パッション・フラワー by Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki & Tatsuro Yamashita

IyRC2M5OGZXhp90 played 1 times. slack key rhumba by Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki & Tatsuro Yamashita

IyRC2M5OGZXhp90 played 1 times. スラック・キー・ルンバ by Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki & Tatsuro Yamashita