k_ta2ya shouted 懐かしいなあ to Xanadu by Olivia Newton-John on 2011/12/16 21:07:50